English

רישיון יצרן מזון

אחד הנושאים היותר מורכבים בתחום דיני העסקים הינו תחום – "רישיון יצרן". ברור הרי שאין היתר לייצר מזון בכל מרחב המוצרים בהיעדר רישיון תואם. מי שאינו מחזיק ברשותו רישיון מסוג זה נחשב לעובר על החוק ולא יוכל לקבל רישיון עסק , לכן חשוב להכיר את החוק בנידון ולעמוד בהתאם להנחיותיו. ההגדרה של מהות רישיון יצרן הינה – שכל עסק שמכין מזון מחומרי גלם  או אורז בהתאם ל הגדרה של פעולה יצרנית , מחויב בהחזקה של רישיון יצרן. לדוגמא , חלה חובה על מאפיות שמתחילות את תהליך היצור מקמח – להחזיק ברישיון יצרן.

מובן, כי כל מי שמחזיק ברישיון שכזה הינו אדם שפועל בהתאם לכל החוקים והתקנות. חוקים שמטרתם כאמור למנוע כשלים  בריאותיים תברואתיים  וסביבתיים שעשויים לגרום למחלות ויש לסמוך על אותו אדם כי המטבח או המפעל שאותו הוא מתפעל נמצא תחת פיקוח תקין של הרשויות, עם כל המשתמע מכך. רישיון היצרן יכובד כל עוד יש  רישיון העסק ולא הפוך. זאת מאחר וכל עסק חייב לפני הכל להשיג רישיון יצרן , בהתאם לכל חוקי ותקנות משרד הבריאות והשירותים הווטרינריים ורישיון היצרן יהווה תנאי מקדים רשיון עסק במפעלי מזון .

רישיון יצרן מזון

הרישיון נועד כדי להבטיח שכל מפעל או מחסן שמייצר מזון יעמוד בכל אותם תקנות של משרד הבריאות ושלא יהיה כל חשש לפגיעה בבריאות ובאיכות הסביבה. בנוסף, יש היום רישיון יצרן בתחום המזון שמעניק עבודה אל מול לקוח ממשלתי ומוסד חינוכי, שמחייב את המפעל בהצגת רישיון יצרן שהוא בתוקף. במהלך ההליך נהוג לרוב שהעסק יקבל אישור מקדמי לרישיון יצרן כדי שתהליך קבלת רישיון העסק יבוצע במהירות יחסית  במערכת הרשות המקומית.

רמת הדרישות בתוך תהליך ייצור מזון הינה גבוהה ומחמירה, בעיקר מהסיבה שמזון מסוים שיוצא מהמטבח או המפעל ומשונע מחוץ לו, מוכרח להיות בתנאי  טמפ' וסביבה נכונים כדי להצליח לשמור על כל רכיביו  במצב מיקרוביאלי ותברואתי נהוג. 

רישיון יצרן יחייב בין היתר תכנון נכון של העסק. הוא יקנה שמירה מוקפדת על שרשרת ייצור המזון, על הטמפרטורה (חמה / קרה), דגש  על רווחת העובדים במקום ושמירה על התקנות הסביבתיות  הנדרשות למניעת פגיעה בסביבה .

היות וחלק מהמזון לפחות יוצא מהמבנה, חשוב יהיה להוסיף מחלקות שמטרתן לספק מענה בכל הנוגע ליצור מזון ,אריזת מזון, מחסנים לשינוע וקליטה של חומרי גלם חומרי אריזה, ותוצרת מוגמרת  בנוסף למדורים הנוגעים לאיכות חיי העובדים במקום כמו חדר אוכל שירותים ומלתחות.

התהליך בהקמת העסק ובקבלת הרישיון הינו לפי השלבים הבאים:

איתור נכס או מבנה שיתאים לתנאים של מקום שמייצר מזון, מבחינת  הגדרות היתר הבניה  של המבנה. ותנאים סביבתיים. גישה נוחה למשאיות , איורור , ביוב וכו'  

  • הכנת פרשה טכנית ושאלון סביבתי. 
  • תכנון מוקפד ביותר של המקום.
  • העברה של כל התוכניות לשרות המזון כדי שהוועדה תדון בנושא לאחר הגשה  מקדמית.
  • התאמת תוכניות המבנה בהתאם לכל ההערות של משרד הבריאות .
  • הקמת של העסק לפי כל התוכניות שנבדקו בשרות המזון וייושמו בהתאם לכל הערה.
  • לארח קבלת אישור ממקדמי על התוכניות ,העברת כלל התוכניות למחלקת רישוי העסקים העירונית.
  • ביקורת משרד הבריאות כי אכן התוכניות יושמו   בשטח – קבלת רשיון יצרן .
  • ביקור של כלל הרשויות כמו מכבי אש, איכות הסביבה וכדומה.
  • קבלת רישיון  עסק באופן רשמי.