052-6150501 052-6150501

פרוייקטים

תיכנון והקמת מחלבה לעיבוד 10000 ליטר חלב ביום ליצור גבינה חצי קשה ומוצרי חלב ניגרים.

כולל:

 • מיכל חלב גולמי
 • מפסטר
 • מפרדה
 • מיכלי עיבוד
 • מכונות אריזה באווירה מבוקרת
 • חדרי קרור
 • חדרי הבחלה

שידרוג מתקן שפכים משחטה:

 • השידרוג כלל
 • הוספת מיכל איזון 375 מ"ק
 • הוספת מערכי סינון
 • מסנן מסוג RECK
 • ומסנן רוטורסטרינר
 • שינוי מערך משאבות וצנרת
 • פיקוד כולל שליטה מרחוק
 • מערכת לניצול חום שיורי של מדחסי קרור -בסיוע מענק ממשלתי
 • מערכת מים קרים
מילוי פרטים לשאלות, עדכונים ופרסומים
 • גרינברג מהנדסים
 • נייד: 0526150501
 • נייד: 052-6150501
 • grin921@gmail.com
 • התאנה 519, טל-אל

הוקם ומופעל באמצעות מערכת operation logo על ידי בזק בינלאומי