052-6150501 052-6150501
Greenberg Engineering presentation english

על החברה

גרינברג מהנדסים מנוהלת ע"י קבוצת מהנדסים ומהווה ONE STOP SHOP בנושאי איכות הסביבה והנדסת מזון.
בראשות החברה אינג'נר ינון גרינברג בעל תואר שני מהטכניון.
לחברה צוותי תיכנון פיקוח ביצוע אחזקה ותיפעול.
החברה מתמחה במתן פתרונות משלב התיכנון דרך הפיקוח כולל הביצוע של פרויקטים בתחומי איכות הסביבה והנדסת המזון.
ינון בעל ניסיון של 7 שנים בתחום איכות הסביבה כמנהל איכות הסביבה של מפעלי תשלובת זוגלובק.
במסגרת תפקידו תכנן וביצע פתרונות בתחום איכות הסביבה בנושאי שפכים ,ריחות זיהומי אוויר ומניעת זיהומי קרקע בדלקים ופינוי מפגעי אזבסט.

ינון בעל מעל 20 שנות נסיון בתעשיית המזון במגוון תחומים אפייה , חלב , סלטים, בשר ,תחליפי בשר,ותברואת המוצר. ונסיון של 7 שנים בתחום איכות הסביבה כמנהל איכות הסביבה ותברואת המוצר של מפעלי תשלובת זוגלובק. במסגרת תפקידו תיכנן וביצע פיתרונות בתחום איכות הסביבה בנושאי שפכים, ריחות , זיהומי אוויר,מניעת זיהומי קרקע בדלקים ופינוי אזבסט.

מילוי פרטים לשאלות, עדכונים ופרסומים
  • גרינברג מהנדסים
  • נייד: 0526150501
  • נייד: 052-6150501
  • grin921@gmail.com
  • התאנה 519, טל-אל

הוקם ומופעל באמצעות מערכת operation logo על ידי בזק בינלאומי